Tháng Tư 21, 2022

Day

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 2020 – 2021 STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt 1 Đại học Nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD ở trường...
Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt 1 Đại học Phòng, chống tội phạm ở độ tuổi chưa thành niên trên địa bàn...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình