Thông tin khóa luận tốt nghiệp ngành Luật năm 2021

Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Đại học Phòng, chống tội phạm ở độ tuổi chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phạm Thị Ngọc Ánh ThS. Phan Phương Nguyên   Khóa luận nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng chống tội phạm ở độ tuổi chưa thành niên. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề phạm tội trong độ tuổi đó. Đưa ra các giải pháp cơ bản, phù hợp thực tế nhằm hạn chế tình trạng tộiphạm ở độ tuổi chưa thành niên trên địa bàn Tp. ĐồngHới.
2 Đại học Thực trạng tảo hôn ở cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Đinh Thị Thương Huyền ThS. Phan Thị Thu Hiền Khóa luận làm rõ khái niệm, cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu vấn đề tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao; Phân tích thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và các yếu tố tác động đến tình trạng tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao tại địa bàn nghiên cứu; Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ kết hôn sớm để tăng cường chất lượng cuộc sống của các gia đình trẻ trong cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và các vùng khó khăn khác trên đất nước Việt Nam.
 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lợi

 

 

 

 

ThS. Phùng Thị Loan

Khóa luận tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp từ đó đề xuất các biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
4 Đại học Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên Lào Trường Đại học Quảng Bình. Savanchandy Soudalay ThS. Nguyễn Hoàng Thủy Đề tài làm rõ thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng tảo hôn ở cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi ở xã Dân Hóa – huyện Minh Hóa- tỉnh Quảng bình,  từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ kết hôn sớm để nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao tại địa bàn nghiên cứu.Qua tình trạng thực tiễn tại địa bàn cư trú, tác mong muốn có những đóng góp tích cực hơn trong việc làm rõ thực trạng kết hôn sớm trước độ tuổi quy định, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục để một phần nào đó giúp giảm thiểu tỷ lệ kết hôn sớm.
5 Đại học Cải cách thủ tục hành chính tư pháp từ thực tiễn Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hoàng Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn Hoàng Thủy Khóa luận tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng cai cách thủ tục hành chính – tư pháp – Từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình để đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm cải cách thủ tục hành chính tư pháp ở Tòa án nhân dân nói chung, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng.
6 Đại học Tội tàng trữ ,vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Thị Phương Thảo ThS. Phan Phương Nguyên Khóa luận đề cập nghiên cứu lý luận và thực tiễn tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy.  Thực tiễn trong xã hội và đưa ra các giải pháp nhằm phòng chống tội phạm này trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh QuảngBình
7 Đại học   Chế định án treo trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay – Thực trạng áp dụng tại tỉnh Quảng Bình và kiến nghị hoàn thiện Ngô Quốc Toản ThS. Dương Thị Hồng Thuận Khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp luật hình sự Việt Nam về án treo; thực trạng áp dụng án treo tại tỉnh Quảng Bình từ đó đưa ra các yêu cầu và kiến nghị hoàn thiện bảo đảm áp dụng án treo.
8 Đại học Thực trạng việc phân chia quyền nuôi con sau khi ly hôn trên địa bànTp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Hồng Vân ThS. Phan Thị Thu Hiền Đề tài nghiên cứu thực trạng phân chia quyền nuôi con và tranh chấp con cái sau khi ly hôn, việc thực hiện cấp dưỡng của cha mẹ sau khi ly hôn. Phân tích đánh giá thực trạng và xu hướng phân chia quyền nuôi con hiện nay của pháp luật Việt Nam. Tác giả nhận thấy việc tranh chấp quyền nuôi con hiện nay có nhiều bất cập và gây ra hậu quả lớn. Đặc biệt ở Quảng Bình tỷ lệ ly hôn có xu hướng ngày càng tăng. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về vấn đề này. Chính vì vậy đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục vấn đề trên.

 

9 Đại học   Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Hà Châu ThS. Phùng Thị Loan Khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền trẻ em trước hành vi bạo lực gia đình; Thực trạng bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình từ đó đề xuất một số giải pháp bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

File đính kèm: Thông tin về khóa luận tốt nghiệp ngành Luật K59