Tin tức KHCN

Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên khoa Luật năm học 2021-2022

Sáng ngày 20/5/2022, tại Phòng Hội thảo khối văn phòng Khoa, Khoa Luật đã tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa...
Read More