Liên hệ

Địa chỉ Khoa: Tầng 2 Nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại:  0232.3819.129

Fanpage: https://www.facebook.com/luat.khoa.961

Trưởng khoa: TS.GVC. Nguyễn Văn Duy

SĐT:   02323.819129          DĐ: 0919.794.369

FB: https://www.facebook.com/nguyenvanduydhqb

 

Phó Trưởng khoa:    ThS. Dương Thị Hồng Thuận

DĐ: 0945.941.858

FB: https://www.facebook.com/thuan.hong.50

 

Phó Trưởng khoa:    ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân

DĐ: 0919.686.125

FB: https://www.facebook.com/vanthuy.nguyen.3979

 

Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Phan Thị Thu Hiền

DĐ:  0949.209.696

FB: https://www.facebook.com/hien.phan.374