Thông tin khóa luận tốt nghiệp ngành GDCT năm 2021

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 20202021

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Đại học Nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD ở trường THPT Phan Đình Phùng theo định hướng phát triển năng lực Douangsomphou Moukda Lương Thị Lan Huệ     Khóa luận có bố cục ba chương:

Chương 1: Khái quát chung về dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Chương 2: Thực trạng dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Giaso dục công dân ở trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Khóa luận nghiên cứu về thực trạng dạy học môn GDCD nói chung và dạy học môn GDCD ở trường THPT Phan Đình Phùng ở thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình nói riêng. Qua đó thấy được những mặt đạt đạt được và những mặt còn tồn tại trong dạy học môn GDCD, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD nói chung.

 

2 Vận dụng các phương pháp tích cực cho hoạt động khởi động trong dạy học môn GDCD ở trường THPT Nguyễn Mạnh Quyến Nguyễn Thị Như Nguyệt – Khóa luận đã làm rõ cơ sở lý luận về các phương pháp tích cực, hoạt động khởi động, vai trò môn GDCD ở trường THPT.

– Khóa luận đã điều tra, khảo sát, thực nghiệm trên đối tượng thực là học sinh THPT Phan Đình Phùng và đã có đánh giá hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm.

– Khóa luận đã đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng các PP tích cực cho hoạt động khởi động trong dạy học môn GDCD ở trường THPT.

File đính kèm: Thông tin khóa luận tốt nghiệp GTCT K59