Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên khoa Luật năm học 2021-2022

Sáng ngày 20/5/2022, tại Phòng Hội thảo khối văn phòng Khoa, Khoa Luật đã tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2021 – 2022.

Tham dự buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, Trưởng khoa Luật cùng toàn thể giảng viên của Khoa và các sinh viên có đề tài báo cáo. Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy – Trưởng khoa Luật đã phát biểu chỉ đạo và dành những lời khen cho các em sinh viên đã tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cho ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng đáp ứng được sự kỳ vọng của Khoa. Đồng thời, mong muốn các em tiếp tục phát huy trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở những năm tiếp theo.

Năm học 2021-2022, Khoa có 02 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Khoa đánh giá cao, gồm: Đề tài “Nghiên cứu về thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình” do sinh viên Nguyễn Tuấn Thành, lớp Đại học Luật K60 làm chủ nhiệm đề tài và đề tài “Thực trạng thi hành Luật Bình Đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” do nhóm nghiên cứu của sinh viên lớp Đại học Luật K61 thực hiện (Lê Mẫu Long, Đinh Nhật Linh, Thào A Chùa, Phạm Thị Diệu Ly).

Sinh viên đã lần lượt báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu và được các thành viên của Hội đồng nhận xét, chỉ ra những ưu điểm, tính mới của đề tài cũng như những nhược điểm của đề tài mà các sinh viên tham gia nghiên cứu cần phải khắc phục, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn.