Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Luật năm học 2021-2022

Chiều ngày 09 tháng 06 năm 2022, Khoa Luật – Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công buổi Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 60 ngành Luật tại Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa.

Khoa Luật đã lựa chọn ra 05 sinh viên ưu tú làm khóa luận tốt nghiệp với 05 đề tài đã được báo cáo trước Hội đồng đánh giá khóa luận.

Kết quả nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đều mang tính ứng dụng thực tiễn cao; sinh viên đã biết cách vận dụng những kiến thức đã học cùng với kiến thức thực tiễn khi các em trải qua thời gian thực tập, thực tế tại các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để cho ra kết quả nghiên cứu có chất lượng.

Buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên mà còn là cơ hội để sinh viên công bố kết quả nghiên cứu của mình, là nền tảng để sau khi tốt nghiệp giúp các em vững vàng hơn, tự tin hơn trong công việc, ngành nghề mà mình đã lựa chọn cũng như tiếp thêm động lực cho các em bước tiếp trên con đường nghiên cứu khoa học trong tương lai.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA SINH VIÊN – GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN