Công khai thông tin khóa luận tốt nghiệp ngành Luật năm 2022 (theo mục E – Biểu mẫu 18)

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Đại học Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Đỗ Anh Giang ThS. Dương Thị Hồng Thuận   Khóa luận làm rõ khái niệm, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong hoạt động kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS; phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS của VKSND huyện Tuyên Hóa, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, khóa luận đề xuất những giải pháp về hoàn thiện pháp luật cũng như giải pháp cụ thể về mặt thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS trên địa bàn huyện Tuyên Hóa nói riêng và cả nước nói chung góp phần cho công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của pháp luật.
2 Đại học Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Phan Nguyễn Hạnh Nguyên ThS. Phùng Thị Loan Đề tài phân tích những vấn đề lý luận của thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Tập hợp và phân tích hệ thống các quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó đưa ra quan điểm và đề xuất những giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại học

 

 

 

 

Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự ở tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình – Một số bất cập và hướng hoàn thiện.

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thành

 

 

 

 

ThS. Phan Thị Thu Hiền

Đề tài đã phân tích vai trò của hòa giải trong tố tụng dân sự và tập trung làm rõ thực tiễn công tác hòa giải tại TAND tỉnh Quảng Bình từ đó đưa ra nhiều giải pháp nhằm nghiên cứu sâu sắc và toàn diện về chế định hòa giải tranh chấp tại Tòa án; hoàn thiện pháp luật đến nâng cao năng lực cán bộ, Thẩm phán; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về lợi ích của hòa giải; đầu tư cơ sở vật chất cho ngành Tòa án…
4 Đại học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chứng thực tại UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trần Bích Thủy ThS. Phùng Thị Loan Đề tài tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về hoạt động chứng thực: chủ thể, thẩm quyền, trình tự thủ tục hoạt động chứng thực và thực tiễn hoạt động chứng thực trên địa bàn xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đánh giá chung được tình hình hoạt động chứng thực trên địa bàn xã Phù Hóa và đưa ra được kiến nghị đề xuất góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về chứng thực, làm cho hoạt động chứng thực ngày càng có hiệu quả hơn.
5 Đại học Vấn đề bạo lực học đường ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Võ Anh Tuấn ThS. Phan Phương Nguyên      Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề bạo lực học đường tại các trường THPT trên địa bàn TP Đồng Hới. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường hiện nay phù hợp với thực tế học sịnh các trường THPT trên địa bàn TP Đồng Hới.

File đính kèm: công khai Thông tin về Khóa luận tốt nghiệp khóa 60